PORTFOLIO

인쇄/디자인 전문기업 우정피앤피

리본웨딩_웨딩다이어리

리본웨딩_웨딩다이어리

- 사이즈 : A5_52p
- 재질 : 표지_스노우250g, 내지_미색모조100g
- 인쇄 : 양면칼라인쇄
- 후가공 : 표지단면무늬코팅/무선제본/가늠끈 삽입
- 본 제작물은 디자인 및 인쇄제작의뢰 제품입니다.

OVERVIEW

7.JPG

 

8.JPG

 

9.JPG

 

10.JPG

 

11.JPG

 

_DSC0115.JPG

 

_DSC0121.JPG

 

3.JPG

 

4.JPG

 

5.JPG

 

6.JPG

고객센터
1:1 상담
결제하기